Lindy Hop Stufe 1 (Einsteiger)
Tag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
Mo 19:00 - 19:45 11.03.2019 4 x 45 Minuten
Lindy Hop Stufe 2 (Mittelstufe)
Tag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
Mo 19:00 - 19:45 08.04.2019 4 x 45 Minuten
Lindy Hop Stufe 3 (Fortgeschrittene)
Tag Uhrzeit Kursbeginn Kursdauer
Info
Termine
Buchen
Mo 19:00 - 19:45 20.05.2019 4 x 45 Minuten